Søk
Lukk denne søkeboksen.

VEL BLÅST ÅRSMØTE!

løvemammaene årsmøte

I helgen, lørdag 8. mai, avholdt vi årsmøte i Løvemammaene for tredje gang. Det var, som for mange andre, også vårt første digitale årsmøte. Totalt var vi 25 stemmeberettigede (medlemmer som deltok) og sammen staket vi ut retningen for 2021.

En organisasjon å regne med

Årets deltakelse opplever vi er et resultat av et stadig økende engasjement rundt organisasjonen vår og en solid medlemsvekst, særlig i siste halvdel av 2020 og fram til nå. Per i dag har Løvemammaene 1501 medlemmer – og vi vokser hver dag! Vi tror også at mange endelig kjenner på at de har funnet en organisasjon hvor de føler seg «hjemme». Der mange organisasjoner representerer kun én diagnose eller én type funksjonsnedsettelse, representerer Løvemammaene et bredt spekter, både de med og uten diagnoser, de sjeldne, de døende, de med psykiske lidelser, de med mildere og de med mer komplekse sykehistorier – alle er velkomne hos oss. I tillegg håper og tror vi at vi oppleves som mer tilgjengelige og at det er lav terskel for å ta kontakt med oss. Hjelpen er ikke så langt unna når vi finnes på nettet, på Snapchat og ellers i sosiale medier. Vår måte å drive organisasjon på skiller seg ut, til det bedre vil vi våge påstå.

Og til å være en fersk organisasjon har vi allerede oppnådd mye. Dette kan dere lese om i den flotte årsrapporten vår (under), men vi vil tillate oss å reflektere litt over det en liten gruppe foreldre, som kanskje ikke alltid har orket å rope høyest, har fått til på kort tid. Fordi det krever mye, mye mer enn det mange foreldre som oss egentlig har tid og kapasitet til, å få politikere til å snu, endre på norsk lovverk, og påvirke store institusjoner og instanser, som f.eks. FHI. For oss i styret har Løvemammaene blitt beviset på at om vi bare står sammen, er kompromissløse, opplyser folk og folkevalgte gjennom faktabasert kunnskap, åpenhet og ærlige historier, vier tiden vår og har tro på det vi gjør, og så lenge vi ikke gir opp, så klarer vi å utrette store ting for ei gruppe som i mange år har måtte vike. 

Anbefaler alle å lese årsrapporten vår for å få et innblikk i arbeidet som legges ned og alt vi fikk gjort i fjor!

Løvemammaene årsmøte

På sakslisten til årsmøtet stod blant annet årsregnskap, årsrapport, budsjett, vedtekter, arbeidsplan for 2021 – og ikke minst valg. I tillegg hadde vi innslag om komitéarbeid i Løvemammaene, visjonen vår om en framtidig hjelpetjeneste og det nyeste prosjektet vårt «Bære sammen» i regi av Barnepalliasjonskomitéen.

Det var også svært gledelig at årsmøtet vedtok å sette i gang Løvemammaenes hjelpetjeneste allerede i 2021. Dette er noe vi har hatt et ønske om lenge og virkelig brenner for å få til. Vi tror hjelpetjenesten vil kunne hjelpe mange familier i tiden framover!

Det var et godt årsmøte som gav oss ny motivasjon til jobben vi har å gjøre framover. Én ting er helt sikkert, vi vil (dessverre) ikke gå tom for arbeid å gjøre eller kamper å ta!

Løvemammaenes styre 2021-2023:

 • Styreleder: Bettina Lindgren
 • Nestleder: Elin Gunnarsson
 • Kasserer: Lisbet E. Høgås
 • Styremedlem: Nina Bakkefjord
 • Styremedlem: Marianne Lium
 • Styremedlem: Karoline M. Hagen
 • Styremedlem: Marlene Ramberg
 • Styremedlem: Jannicke Sivertsen
 • Styremedlem: Gunn Helen Ege (ny)
 • Styremedlem: Lene Nilsen (ny)
 • Varamedlem: Beate Søraunet
 • Varamedlem: Helle Cecilie Palmer
 • Varamedlem: Nina Herigstad (ny)
 • Varamedlem: Min Ah Anden (ny)

Styret ble enstemmig vedtatt.

Øvrige vedtak:

Noen blinkskudd fra årsmøtet!
Søk