Søk
Lukk denne søkeboksen.

VI SNUDDE STORTINGET

pleiepengeaksjonen, pleiepenger, Frp, SV, frekkhetens nådegave

Som mange har fått med seg, har Erlend Wiborg fra FrP vært ute i et utall lokalaviser med innlegget sitt hvor han gir regjeringen æren for å oppheve tidsbegrensningen. Vi svarer i alle aviser hvor innlegget har stått på trykk. Avisa «Nationen» ville ikke bare ha et svar, men en egen kronikk. Den står på trykk i dag.

Vi snudde Stortinget

Som mødre til alvorlig syke barn, innså vi raskt hvor hardt og urettferdig den nye pleiepengeordningen rammet noen få, men svært sårbare familier.

Da regjeringen endret pleiepengeordningen i 2017, ble familiene med de sykeste barna hardt rammet av innstramminger. Da gikk vi til kamp.

Pleiepenger er erstatning for tapt arbeidsinntekt for foreldre med alvorlig syke barn som krever kontinuerlig tilsyn og pleie. Endringene i ordningen skulle gjøre det lettere å få innvilget pleiepenger, den skulle inkludere flere, og budsjettet ble doblet.

Det var gode utvidelser i en ordning som skal sikre foreldre økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon. Men samtidig som ordningen ble utvidet, ble den også strammet inn. Blant annet ble det innført en tidsbegrensning på fem år (to og et halvt hvis begge foreldrene måtte være hos barnet) og inntektsreduksjon fra 100 prosent til 66 prosent etter ett år (et halvt år hvis begge foreldrene fikk pleiepenger).

Som mødre til alvorlig syke barn, innså vi raskt hvor hardt og urettferdig den nye pleiepengeordningen rammet noen få, men svært sårbare familier. Vi startet en aksjon for å få endret innstrammingene – en aksjon som fikk massiv mediedekning og politisk oppmerksomhet. Vi har deltatt på høringer, konfrontert statsministeren og snakket med stortingspolitikere. Med opposisjonen på lag, har vi fått gjennomslag for mye.

I et innlegg i Nationen lørdag 5. januar skryter Frps Erlend Wiborg over forbedringer som nylig er gjort i pleiepengeordningen. Blant annet er tidsbegrensingen opphevet. Disse forbedringene gir Wiborg regjeringen æren for. Men sannheten er at regjeringen og Frp har jobbet imot endringene.

Wiborg skriver: «For Fremskrittspartiet er pleiepengeordningen svært viktig. Foreldre som opplever alvorlig og varig syke barn med store pleie- og omsorgsbehov skal slippe og bekymre seg for økonomi. De har mer enn nok med å ivareta sitt barn og familien»

Det er faktisk løgn å hevde at Frp har jobbet for å forbedre pleiepengeordningen denne runden. I kampen for en bedre pleiepengeordning har vi kjempet mot Frp og de andre regjeringspartiene. I stedet for medspillere, har de vært steile motstandere.

Det er ikke bare økonomiske bekymringer vi gjerne skulle vært uten. Vi skulle ikke behøvd å kjempe denne kampen i det hele tatt. Vi skulle sluppet å skrive kronikker om pleiepenger mens barna lå på intensivavdelingen. Vi skulle sluppet å nedprioritere friske søsken for å sende mailer til politikere. Vi skulle sluppet frustrerte tårer og skuffelse når forslagene våre ble nedstemt.

Men vi har gjort det – fordi vi tross alt har hatt kapasitet (vi har stått sammen og fordelt oppgaver), og fordi mange foreldre til alvorlig syke barn ikke makter å ta kampen. Vi har tatt den, på vegne av foreldre som sitter livredde på sykehus, og vi har tatt den på vegne av alle som kommer etter oss.

Da Stortinget før jul vedtok å oppheve tidsbegrensningen, stemte Frp imot. Det å gå ut i media og formidle at pleiepengeordningen for dem er svært viktig, blir å føre folk bak lyset.

SV sitt forslag om å endre graderingsreglene umiddelbart ble også nedstemt – av blant andre Frp. I stedet ble det gjort et vedtak om at reglene skal endres – men uten at vi vet når. Det er nemlig slik at der tidsbegrensningen ble fjernet fra 1. januar, forblir graderingsreglene uendret på ubestemt tid.

Regjeringen kjører arbeidslinja så knallhardt at det forventes at foreldre skal være våkne 24 timer i døgnet.

Reglene for gradering/avkorting av pleiepenger ble gjort svært strenge da den nye pleiepengeordningen ble innført. Noen foreldre kan ikke jobbe, selv om barna deres har tilsyn (f.eks. er i skole eller barnehage) noen timer på dagtid. Noen sitter hjemme med telefonen i hånda i fall en akuttsituasjon oppstår. Andre må være våkne hele eller store deler av natta for å se til barnet.

I stedet for at de får sove mens barna er på skolen, har regjeringen bestemt at de skal jobbe. Når de ikke kan det, avkortes pleiepengene. Regjeringen kjører arbeidslinja så knallhardt at det forventes at foreldre skal være våkne 24 timer i døgnet.

Takket være Frp og regjeringen lever noen få familier, de som har det vanskeligst fra før, fortsatt med stor økonomisk usikkerhet. Noen må ta opp forbrukslån for å greie å betale regninger. At Stortinget, inkludert regjeringen, nå har innsett at endringer behøves, er takket være familier som har stått fram og fortalt hvor hardt de nye reglene har rammet dem.

Hadde man virkelig ønsket at familier med alvorlig syke barn skulle slippe økonomiske bekymringer, hadde man stemt for en umiddelbar endring av graderingsreglene. Det gjorde ikke Frp, og det vet Wiborg meget godt. I stedet for å forsøke å ta æren for de nyeste endringene i pleiepengeordningen, burde Wiborg ha takket alle oss som har vist hvor nødvendige endringene er.

Erlend Wiborg skyver de syke barna foran seg for å score politiske poeng og ta æren for noe hans parti hele tiden har vært imot. Han innehar i sannhet frekkhetens nådegave.

Kronikk i Nationen av Helle C. Palmer, Bettina Lindgren, Nina Bakkefjord og Elin Gunnarsson i pleiepengeaksjonen.

Søk