Søk
Lukk denne søkeboksen.

BPA MED LAVERE TIMEANTALL

Kravet om 25-32 timer for å kvalifisere til BPA gjelder ikke i alle tilfeller. Om kommunen finner det hensiktsmessig kan de velge å gi et mindre timeantall levert som BPA. 

Vår nestleder Karoline er en av de som har en mindre BPA-ordning til datteren Ine:

Da vi søkte om BPA fikk vi innvilget 7 timer i uka. Nå har det økt til 11, og vi bruker timene klokt. Det er to assistenter ansatt i ordningen vår, og begge er fleksible og kan stille på kort varsel! Vår lille ordning er basert på avlastningstimer satt av kommunen, da vi ønsket BPA istedenfor et mer tradisjonelt kommunalt avlastningtilbud (bolig, avlastningshjem ol.)

Nå styrer vi selv når vi vil ha avlastning og hvor den skal gis!

Foresatte til barn med et langvarig og økt bistandsbehov bør søke BPA, til tross for at de har et timeantall under 25, fordi:

  • BPA skaper mer forutsigbarhet og frihet for hele familien, selv når det er snakk om færre timer.
  • Barnet får færre omsorgspersoner å forholde seg til, da kommunale tjenester har hyppigere rullering av personale.
  • Foresatte velger selv hvem som skal ansettes og dermed hvem som passer best sammen med barnet.

Et godt tips er å ta kontakt direkte med et BPA-firma som kan hjelpe dere med å skrive søknad og komme med gode råd til hva som bør legges vekt på. Kommunen må også gjøre en kartlegging av antall timer avlastning, praktisk bistand og helsehjelp før disse timene kan gjøres om til BPA. Vi argumenterte for å få våre 7 timer avlastning i uka omgjort til BPA fordi det gir oss større fleksibilitet og mulighet til å bruke avlastningen som vi selv ønsker, når vi ønsker.

Vi er utrolig glade for at vi har fått BPA til Ine, og vi har nå søkt om flere timer. Enn så lenge ser vi hvor godt ordningen funker, selv om vi kun har 11 timer i uka! Vi håper at flere kommuner får opp øynene og begynner å bruke BPA som et verktøy til familier med funksjonshemmede/syke barn, selv med lavere timeantall. Vår oppfordring er, søk om BPA og klag til Statsforvalteren/Sivilombudsmann om dere får avslag! Ikke gi dere! Det er den eneste måten vi sammen kan endre systemet og sende et tydelig signal til kommunene om at BPA til barn bør bli like vanlig som andre kommunale tjenester, uansett timeantall.

– Karoline

Søk