Søk
Lukk denne søkeboksen.

FOREDRAG OM BARNEKOORDINATOR FOR TØNSBERG KOMMUNE

I dag holdt Bettina (styreleder) og Lene (styremedlem) foredrag for Tønsberg kommune om livet som pårørende til barn med sykdom og funksjonsvariasjon, og retten til barnekoordinator som trådte i kraft 1. august i år. Hva og hvem er «drømmekoordinatoren», og hva kommunene tenke på i møte med familier som oss for å sikre reell avlastning og koordinerte tjenester?

Å få et sykt barn er å bli kastet inn i en enorm krise. Men det er nærmest stille kriser som få hører eller ser. Ingen kringkasting eller stort apparat som fanger oss opp. Dette kan kommunene gjøre noe med.

Den gode sirkel, som vi kaller det, innebærer både informasjon, hjelp og støtte, tilgjengelighet og ansvarsgruppe. Alt dette må samarbeide og flyte sømløst.

Foreldre trenger informasjon, veiledning og hjelp fra start, samt reell brukermedvirkning og en kommune som spør: «hva trenger dere for å leve et godt liv?»

En koordinator som tar kontakt og er tilgjengelig.

En koordinator med egenerfaring, som selv har opplevd eller som har svært gode evner til å sette seg inn i situasjonen.

Lojalitet er viktig, så en koordinator som står på familien sin side er alfa omega. En som ser løsninger, gjerne kombinasjon av ulike tjenester, og er et talerør inn i kommunen og øvrig hjelpeapparat.

Ønsker din kommune også at vi kommer og holder foredrag? Ta kontakt her.

Søk