Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag om livet med alvorlig syke barn 

Bære Sammen i Løvemammaene var så heldige å bli invitert til å holde foredrag for ansatte som jobber med barn og unge på Austjord behandlingssenter/avlastningsbolig. Temaet for foredraget var verdien av gode tjenester, kommunikasjon og god samhandling med familier som har alvorlig syke barn. 

Nina Bakkefjord, sosionom i Bære sammen, formidlet erfaringer om behov familiene har og hvor betydningsfullt det er å bli møtt av hjelpere som har forståelse for hvor krevende hverdagen kan være. Dette er familier som står i en enorm tidsklemme, hvor hverdagen ofte er fylt opp av pleieoppgaver, tidspunkter for gjøremål, bekymringer og sorg. Samtidig skal de være gode og omsorgsfulle foreldre, som skal møte både barnet og søsken med overskudd, emosjonell støtte og varme. Uten gode tjenester kan dette bli uverdige situasjoner.  

Nina snakket om hva barnepalliasjon er og om viktigheten av tverrfaglig støtte og ivaretakelse samt gode tjenester rundt disse familiene slik at det er mulig å ha fokus på god livskvalitet i hele barnets liv. Et kort liv er også et helt liv. «Kappen» som skal omslutte disse familiene bør ikke ha hull. 

Det var en forventningsfull gjeng som formidlet tilbake at foredraget hadde berørt dem og satt i gang refleksjon og tanker. 

Løvemammaene takker så mye for at vi fikk komme. 

Søk