Søk
Lukk denne søkeboksen.

Løvemammaene på fagdag i Karmøy kommune

I dag var prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, invitert av «Sammen for sorgstøtte for barn og unge i Karmøy» til å holde foredrag en hel dag om barn, sorg og kriser. Fagdagen i sin helhet handlet om oppfølging av barn og unge som lever med alvorlig sykdom, traumer eller mister noen i nær familie. 

Første halvdel av dagen var satt av til ansatte fra ulike steder som barnevern, helsesykepleiere, kirke, barnehage, frivillighet og andre. Denne økten handlet om hvordan familielivet preges av belastninger over tid, om viktigheten av gode tjenester, og om hvordan endrede verdier også forandrer hva som fremstår som viktig både for voksne og barn. 

Andre halvdel var spisset mot lærere i barneskole og ungdomsskole, og hadde fokus på hva belastning utløst av kriser, traumer og sorg gjør med læringsevnen.

I løpet av fagdagen fikk deltakerne en innføring i nyere forståelse av sorg og sorgteori, forholdet mellom sorgreaksjoner og traumereaksjoner, og om perspektiver på hvordan man kan arbeide i en oppfølging av barn og unge.

Vi takker for invitasjonen til nydelige Karmøy, og honnør til kommunen som velger å sette av så mye tid til kunnskap om dette viktige emnet.

Ønsker din kommune foredrag fra Bære sammen / Løvemammaene? Les mer om hva vi kan tilby her.

Søk