Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED BARNEPALLIASJONS TEAMET VED HELSE FONNA HAUGESUND

I dag hadde Barnepalliasjonskomiteen og Bære Sammen representert med Nina Herigstad, Janne Fjelde Thu og Eline Grelland Røkholt møte med barnepalliasjonsteamet ved Helse Fonna Haugesund. 

Vi fikk informasjon om hvordan de har arbeidet siden de ble etablert i februar, og hvilke planer de har for veien videre.  Teamet skal skape en plattform for sitt arbeid, på tross av den manglende finansieringen til drift som gjennomgående gjelder for alle barnepalliative team i landet. 

Av viktige temaer fra møtet var samtale om:

  • Behovet for økt og sikker finansiering av alle landets barnepalliative team.
  • Erfaringer fra Bære Sammen og familiene som skal miste eller har mistet et barn. 
  • Behovet for dialog og samarbeid på tvers om barn med sjeldne og sammensatte diagnoser som innebærer forkortet levetid. 
  • Hvordan en palliativ diagnose bør formidles til foreldre.
  • Viktigheten av at spesialisthelsetjenesten som følger barnet er tydelige med kommunene om hva som er barnets behov.
  • Det å ha en godt utarbeidet og funksjonell medisinplan og kontakt til ansvarlig lege for smertebehandling. 
  • Terminal fase og viktigheten av å få informasjon om hvilke valg man kan få ta, og hvordan ivareta hva som er verdifullt for familien ved livets slutt for et barn. 
  • Betydningen av sorgstøtte til familie og ansatte som arbeider nært med barnet og i barnets hjem. 
  • Hva vi arbeider med i Bære Sammen som prosjekt, med informasjon om Hjelpetjenesten, foredragsvirksomhet, sorgstøtte og andre delprosjekter. 

Vi takker for et utrolig hyggelig og godt møte, og ser frem til videre dialog og samarbeid med dette engasjerte teamet. 

Søk