Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE PÅ STORTINGET OM BPA OG PLEIEPENGER

I dag var Nina, Elin og Bettina på Stortinget igjen. I et møte med representanter fra SV presenterte vi vårt syn på hvordan BPA-ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistanse) bør være for å kunne kalles et likestillingsverktøy, hvordan ordningen utarter seg for syke og funksjonshemmede barn (og voksne for den saks skyld) – både ved å bruke egne erfaringer, samt påpeke problemstillinger vi vet eksisterer blant medlemmene våre. Vi tok også opp forskjellsbehandling mellom kommunene i Norge, og politikernes og saksbehandlerenes manglede kunnskap om BPA-ordningen m.m.

Både helseminister Bent Høie (H) og Åse Michaelsen (FRP) har fått tilbud om å møte oss og benytte muligheten til å tilegne seg førstehånds erfaring, men Høie har ikke svart og Michaelsen takket nei. De er dessverre ikke interessert i å høre hvordan barn og BPA fungerer (eller rettere sagt, ikke fungerer) i Norge i dag, ei heller hvordan både unge og voksne brukere ekskluderes fra ordningen pga. behov for helsehjelp, og dermed også ekskluderes fra muligheten til å leve et selvstendig og verdig liv.

En BPA-ordning som ikke inkluderer helsehjelp kan heller ikke kalles et likestillingsverktøy! Mange brukere av BPA har medisinske behov som fint kan ivaretas gjennom BPA. Vi krever at BPA skal inkludere ALLE! Også dem med medisiske tilstander, både de som kan ivaretas av ufaglærte og de som i noen tilfeller krever fagpersonell (f.eks. sykepleier, hjelpepleier etc.). Det er problematisk at regjeringen ikke ser sammenhengen mellom sykdom (med påfølgende behov for helsehjelp) og funksjonshemming. Det ene utelukker ikke det andre – tvert imot går det ofte hånd i hånd. Det kan ikke fortsette å være en ordning som ekskluderer folk med behov for helsehjelp og som avhenger av de forskjellige kommunenes velvilje, økonomi og kompetanse! Vi mener at BPA må være en ordning med statlige føringer og helt tydelige rettigheter som sikrer brukerne en helhetlig og forsvarlig ordning tilpasset brukernes hverdag, uavhengig av behov for helsehjelp. Bare på denne måten vil BPA kunne kalles et likestillingsvektøy.

Det andre tema vi diskuterte i møtet var veien videre for å sikre en lovendring i graderingsreglene, hvordan regjeringen følger opp vedtaket som ble gjort i fjor og hva som mangler for å gjøre pleiepengeordningen komplett; som sagt sikre gradringsreglene, men også sørge for at arbeidsgiver ikke kan pålegge foreldre å ta ut ferie når de pleier sine alvorlig syke barn. Slik regelverket er nå, er den lille setningen i rundskrivet (som regjeringen la inn 15. januar i år) ikke trygg nok! Den gir alt for mye rom for tolkning og kan når som helst fjernes fra runskrivet, da det ikke er lovfestet.
Fra rundskrivet om graderingsreglene hos NAV:
«Det kan også foreligge rett til fulle pleiepenger når det er dokumentert i legeerklæring at en omsorgsperson av hensyn til behandling av barnet må være tilstede eller tilgjengelig når barnet er i tilsynsordningen, se nærmere merknader til forskriften § 3». Vi krever en rettferdig og trygg pleiepengeordning! 

Det blir spennende tider framover, så følg med!

PS: Et godt argument er at en forbedret og mer romslig BPA-ordning vil skape flere arbeidsplasser til folk og samtidig gi flere funksjonshemmede muligheten til å komme seg ut i jobb. Win-win spør du oss!

Søk