Søk
Lukk denne søkeboksen.

NÅR TALL ER VIKTIGERE ENN MENNESKEVERD

«Kristian Tonning Riise skriver i Aftenposten at det er patetisk at høyresiden blir beskyldt for å angripe de svakeste. Det er vel heller mangel på grunnleggende kompetanse og forståelse fra politikerne som er patetisk i pleiepengedebatten.»

Regjeringen fortsetter å hevde at kommunene kan ta seg av våre alvorlig syke barn når pleiepengene tar slutt. Da kan de umulig ha forstått hvor kompliserte og sammensatte sykdomsbilder mange av barna våre har, og hva som faktisk er viktig for familier når de står midt i sin livs største krise.

«Kommunal omsorgsstønad og hjelpestønad fra NAV vil aldri være i næheten av å kunne kompensere for innteksttapet.
Per i dag finnes det altså ingen ordninger som ivaretar eller trygger økonomien til foreldre med alvorlige syke barn på en forsvarlig og verdig måte, annet enn pleiepengeordningen – hvor nå også denne tryggheten dessverre faller bort etterhvert!»

Bettina gir Kristian Tonning Riise (H) svar på tiltale i Radikal Portal.

Trykk på bildet for å lese hele kronikken.

Søk