Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pårørendeperspektiv i Stjørdal og Steinkjer kommune

Denne uken har Løvemammaene vært så heldige å få holde foredrag for engasjerte ansatte i både Stjørdal kommune og Steinkjer kommune. I Steinkjer var vi i tillegg så heldige at vi spiste lunsj og hadde dialogmøte med de ansatte etter foredraget.

Styremedlem Karoline Myrland Hagen og styreleder Bettina Lindgren fra Løvemammaenes sentralstyre representerte Løvemammaene disse dagene.

En rød tråd i begge kommuner var pårørendeperspektivet, herunder barn og foreldres behov i møte med hjelpeapparatet, søsken som pårørende, familier med innvandrerbakgrunn, barnepalliasjon, hvordan sørge for at familiene får gode hverdager med nok tjenester og hjelp, og mye, mye mer.

I Steinkjer hadde vi i tillegg en egen bolk om den nye tverrsektorielle veilederen om samarbeid, samordning og barnekoordinator. I etterkant av foredraget drøftet vi ulike temaer som omhandler våre barn og familier med de flotte og engasjerte ansatte i koordinatorteamet i kommunen. Det var et veldig godt møte.

Vi takker for at vi fikk komme til både Stjørdal og Steinkjer, og setter stor pris på at kommuner er imøtekommende og ønsker å gå i dialog med oss.

Ønsker din kommune foredrag eller dialogmøte – bare ta kontakt!

Søk