Kompetansessenter

KOMPETANSESENTRE

I Norge har vi ulike kompetansesenter som har spesialisert seg på ulike sykdommer og/eller syndromer. De forskjellige sentrene er listet nedenfor. Barnas språksenter: Senteret har logopeder rundt omkring osloområdet. Senteret er gode på barn med store sammensatte vansker når det kommer til spising, sikling og talespråket. For å få bistand fra dem, ta kontakt med …

KOMPETANSESENTRE Les mer »