Søk
Lukk denne søkeboksen.

MØTE MED BÅRD HOKSRUD (FRP)

I dag var styremedlem Lene Nilsen og styreleder Bettina Lindgren i møte med Bård Hoksrud, FRPs stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen. Helse- og omsorgskomiteen ansvarsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Løvemammaene erfarer at Bård Hoksrud har et særlig engasjement for barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon, og derfor var også et møte med han viktig før statsbudsjettet legges fram og debatteres på Stortinget.

Saker vi drøftet i møtet var blant annet:

  • fjerning av aldersgrense for ledsagerbevis
  • manglende rettssikkerhet i helse- og omsorgssaker
  • BPA med helsehjelp
  • fastlegekrisen
  • bedre vilkår for omsorgsstønad
  • barnekoordinator

Bård tar med seg våre innspill videre i sitt arbeid i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, noe vi setter stor pris på.

Vi takker så mye for møtet og ser frem til videre dialog!

Oppdatering: Den 27.10.22 fremmet Bård Hoksrud spørsmål/forslag om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis i sin hjemkommune. Les mer om det her.

Søk