Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møtedag i Oslo

I dag var Løvemammaene i to samarbeidsmøter i hovedstaden; først med NSF Student og deretter med Barnekreftforeningen.

Det var NSF Student, Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon, som hadde invitert Løvemammaene til dialog om muligheten for å arrangere en fagdag om barn sammen. Det var styreleder Bettina Lindgren og varamedlem Nina Herigstad som deltok i dette møtet.

NSF Student ser behovet for å lære mer om barn. Dette har vi tidligere holdt foredrag om for ulike regionslag i NSF Student, samt på OsloMet, med god erfaring. Vi ser frem til å få til noe på Østlandet også. Løvemammaene har dette året satset særlig på å nå ut til studenter som skal jobbe med våre barn og unge, så vi setter stor pris på muligheten til å samarbeide med NSF Student om å nå ut til sykepleierstudenter. Det er så viktig for oss å få formidlet pårørendeperspektivet og hvordan helsepersonell kan møte barna våre på best mulig måte.

Møtet med Barnekreftforeningen handlet om de planlagte familiesenterne i tilknytning til fire av landets største sykehus: Rikshospitalet, Haukeland, St. Olavs og UNN Tromsø. Disse skal være for alle familier med langtidsliggende barn på sykehus – ikke bare barn med kreft.

Styreleder Bettina Lindgren, prosjektleder i Bære sammen Eline G. Røkholt og varamedlem Nina Herigstad, deltok på vegne av Løvemammaene.

Det ble drøftet ulike familiers utfordringer og behov ved langvarige innleggelser, og særlig viktigheten av å ivareta søsken som pårørende. Det er planlagt at byggene skal rustes med samtalerom/møterom, noe vi tenker er viktig. Barnekreftforeningen ønsket Løvemammaenes innspill på universell utforming av byggene. Løvemammaene kom med refleksjoner om byggenes innhold og eksempler på utstyr og hjelpemidler mange av våre medlemmer ofte må ha med seg, uavhengig av hvor de drar og oppholder seg. Vi fortalte om hvordan mange av våre barn og unge lever uverdige liv i det offentlige rom pga. manglende universell utforming og tilgjengelighet, eksempelvis fordi vi må legge barna våre på skitne gulv for å skifte bleie eller stomi i mangel på stellearealer. Vi løftet derfor dette i møtet; at mange barn og unge vil ha behov for stor stellebenk, men også nok elektriske punkter til apparater og hev-senk-funksjoner på bad, kjøkken o.l. Mange barn har flere større hjelpemidler og mengder medisinsk utstyr. Derfor fremhevet vi også viktigheten av at det må finnes oppbevaringsplass/ekstra rom til slikt formål. Uteområdet blir også viktig å sørge for at kan brukes av alle barn – uansett funksjon. Mange barn med store hjelpebehov blir ofte bare tilskuere til leken fordi lekeapparater ikke er mulige å bruke.

Vi snakket avslutningsvis om viktigheten av å få på plass en ordning med sorgmelding for foreldre som mister sine barn, og at det må skje snarlig. Andre skandinaviske land har dette allerede, og Norge henger etter. Vi står sammen i denne saken og skal jobbe videre med den i tiden fremover.

Barnekreftforeningen og Løvemammaene har mange felles interesser og saksfelt, og vi setter pris på å bli invitert til å komme med våre innspill. Vi fortsetter det gode samarbeidet med videre møter, og gjennom begge organisasjoners deltakelse i Sorgstøttealliansen.

Søk