Søk
Lukk denne søkeboksen.

Sortland har lyttet til Løvemammaene!

Etter tips fra flere av våre medlemmer i flere regioner, har Løvemammaene i det siste jobbet med ledsagerbillett på kino. De fleste kinoer tilbyr ikke dette på internett eller i app, slik som de ordinære billettene. Løvemammaenes regionslag Nord har sendt henvendelse til flere kinoer i regionen – og Sortland er nå nummer to ute med å lytte til, og etterkomme vår forespørsel. Hurra!

Mange kinoer praktiserer løsninger som at man må ringe eller ta kontakt på e-post for å kjøpe ledsagerbillett, for senere å løse ut disse over disk. Dette faller ikke under den ordinære løsningen som funksjonsfriske uten behov for ledsager kan benytte seg av. Dette mener Løvemammaene er diskriminering, og det faller inn under Lov om likestilling og forbud mot å diskriminere. Blant annet står det i loven at mennesker med sykdommer og funksjonsvariasjoner skal ha rett til den ordinære løsningen så lenge det er praktisk mulig å få til.

Løvemammaene mener dette er en enkel sak å ordne, slik at mennesker med sykdommer og funksjonsvariasjoner også har den ordinære løsningen tilgjengelig.

Vi er derfor veldig glade for at Sortland nå kan tilby dette!

Nedenfor kan dere lese henvendelsen kinoen i Sortland fikk:

Hei. Jeg er nestleder i Løvemammaene Nords regionslag. Vi får mange henvendelser fra medlemmene våre vedrørende deres praktisering av kjøp av billett for ledsager. Jeg har forsøkt å lese litt på nettsiden deres, men den var ganske mangelfull angående ledsagerbillett og mennesker med funksjonsvariasjon. Jeg har likevel hørt at dere ikke praktiserer å selge ledsagerbillett over nett/app (og sjekket det i billettsystemet deres). Jeg håper vi sammen kan få til en snarlig løsning. 

Hvis man skal bestille billett for ledsager, må man altså ta kontakt med dere direkte i disk. Allerede her diskriminerer vi mennesker med funksjonsvariasjon bort fra den ordinære løsningen. Dette er regulert i loven, og skal ikke skje. Det står allerede beskrevet i §1 i lovens formål, i lov om likestilling og forbud mot diskriminering – men det havner også under flere andre paragrafer i loven. 

Mennesker med funksjonsvariasjon skal ha tilgang til den ordinære løsningen så langt det er mulig, og ikke en annen løsning fordi man har en funksjonsvariasjon. I dette tilfellet med kjøp av billett for ledsager er det helt åpenbart at mennesker med funksjonsvariasjon har en annen løsning enn den ordinære hos deres kino. Det mener vi i Løvemammaene er en enkel sak å fikse – og vi har vært i kontakt med flere kinoer som har ledsagerbillett tilgjengelig for kjøp på nett og/eller i app. 

Hos dere må man altså ta fysisk eller telefonisk kontakt. Likevel må man senere fremvise gyldig ledsagerbevis over disk. Altså, man må først bestille – og deretter dokumentere. Jeg regner med at alle som kjøper ordinær billett på nett eller i app må fremvise gyldig billett i billettkontroll før de kan gå inn i kinosalen? Altså bestille ordinær billett og deretter dokumentere. Dette mener vi er løsningen for ledsager-billett også. Ledsager må uansett fremvise gyldig ledsagerbevis over disk hos dere, på likt som alle med ordinær billett må fremvise billett for å få tilgang til kinosalen. 

Forslag til løsning: Legg ledsagerbillett tilgjengelig på nettsiden slik at man kan bestille billett der. Kontroller ledsagerbevis på likt som det kontrolleres gyldig ordinær billett i billettkontroll for å få komme inn i kinosalen.

Håper på snarlig svar! 🙂

Nedenfor kan dere lese svaret Løvemammaene Nord fikk fra kinoen:  

Hei Karoline!
Takk for verdifullt innspill! Vi får ikke negative tilbakemeldinger på ordningen til oss, så viktig når de kommer til dere! Vi er alltid ute etter å forbedre tilbudet, og ønsker selvfølgelig å følge loven, så nå forsøker vi en annen løsning.
Vi lagt ledsagerbilletter og rullestolplasser tilgjengelig på nett. Siden noen rullestoler er så brede at det kreves to ordinære plasser, har vi måttet blokkere annethvert sete i nettløsningen for å sikre at det fysisk er plass. Da blir det litt mer krøkkete å kjøpe rullestolplass hvis man samtidig vil ha med ledsager – dette må gjøres i to kjøp. Det er dessverre ikke mulig per i dag å løse det på en annen måte. Leverandøren jobber med en ny platform, så vi håper dette og en del andre ting er mulig når den kommer. Kundene mister noe fleksibilitet med dagens nettløsning, og vi mister sannsynligvis noe informasjon.
Vi kommer imidlertid til å beholde muligheten til å ringe inn og reservere plass en stund, for de av kundene som trives med gammel ordning.

Med vennlig hilsen
Elin Mathiassen
Markeds- og kommunikasjonskonsulent
Kulturfabrikken Sortland KF

Søk