facebook, løvemammaene

STØTTEGRUPPER PÅ FACEBOOK

Her har vi samlet ulike støttegrupper på Facebook for foreldre til barn med ulike sykdommer og funksjonsnedsettelser som dere kan bli medlem av.

NB! Dette er grupper for de berørte – ikke skuelystne/nysgjerrige mennesker.

Løvemammaenes grupper på Facebook finner du her:

Løvemammaenes hjelpetjeneste – spørsmål og svar (kun for medlemmer i Løvemammaene)

Løvemammaene & løvepappaene (lukket – kun for foreldre og nære pårørende)

Løvemammaenes kamp (åpen for absolutt alle)

A

Alternativ og supplerande kommunikasjon

Foreldre som har barn (under 18 år) med angst

Asperger Norge

Vi som har barn/ungdom med Asperger Syndrom

Foreldre til barn med autisme i Norge

Foreldre og familie som har autistiske barn,unge,voksne rundt seg

Asperger og ADHD Støttegruppe for foreldre

For Foreldre til barn med ADHD

Adhd Foreldre

ADHD/ADD: Gruppen for de med adhd og add, uten tilleggsdiagnoser

Antifosfolipid Syndrom Norge

Barn med astma i Norge

Foreldre til barn med astma, allergi og eksem

Barn med matvareallergi/allergi

Barn med melkeallergi

For oss med melkeproteinallergi

Angelmans syndrom

Vi som har barn med Albinisme

B

Foreldre til barn med barneleddgikt

BPA Foreldre og foresatte som arbeidsleder

BPA Norge

BPA Arbeidsledere Norge

Borreliose – Lyme Norway lukket

C

CP. Foreldre som har barn med Cerebral Parese

Enda bedre med Beste – Besteforeldre til barn med CP

Vi Som Har Barn Med Cp Spastisk Kvadriplegi/tetraplegi

Vi som har barn med C-pap

Barn med cøliaki

Cøliaki

Chrons sykdom Norge

CDG Norge

CDG Global Alliance (internasjonal)

Gruppe for foreldre til barn med Noonan syndrom, Costello eller CFC (Krever medlemskap i Noonanforeningen)

Costello Syndrome Facebook (internasjonal)

Coats’ Disease (internasjonal)

Gruppen for barn, unge og voksne med Cystisk fibrose er hemmelig og ikke mulig å finne på Facebook, men ta kontakt med Norsk forening for cystisk fibrose så kan de hjelpe dere inn i gruppa.

D

Foreldre/foresatte til barn med diabetes

For oss med type1 diabetes og pårørende

DYSLEKSI NORGE, nytt om IKT

Dysleksiforum for foreldre og dyslektikere – lukket gruppe

Dyspraksi

Norsk Nettverk For Down Syndrom – NNDS

DIPNECH (Living with rare lung disease) (internasjonal)

Barn med Diafragma hernia ( CDH)

Det finnes også en skandinavisk Facebook-gruppe (som er mer aktiv enn den norske) for foreldre til barn med diafragmahernie, men den er hemmelig og ikke mulig å søke opp. Kontakt vår faste snapper Sandra Gartland på Messenger for å bli medlem.

E

Vi som har barn med epilepsi

Gruppen For Foreldre Som Har Barn Med Epilepsi

Ehlers-Danlos Syndrom Norge

Barn med atopisk eksem i NORGE

Foreldre eller pårørende til barn som har fått “diagnosen” ESSENCE.

F

LMF foreldre og barn (fordøyelsessykdommer)

FRAX – Fragilt X-syndrom

Omsorgspersoner for barn med føtalt alkohol spekter forstyrrelse (FAS/FASD)

G

Barn med gastroparese

Livet Med Gastroparese

Guillain-Barre Syndrom Norge

Gorlin syndrom støttegruppe Norge

Vi med Graves – en autoimmun sykdom

H

Hjertemammaer og pappaer

Pårørende til barn og unge med ervervet hjerneskade

Støttegruppe for pårørende til barn/unge med ervervet hjerneskade

Foreldregruppe til barn med erhvervet hjerneskade/hjerneslag

Foreldre til barn med nedsatt hørsel

Hørselshemmet

Hjernesvulst, pasienter og pårørende

Høysensitive Barn – foreldregruppe

Hypospadi Norge

Hofteleddsdysplasi

HEMOKROMATOSE

Hypotonia Parent Support Group (internasjonal)

Meningitis Survivors & Supporters (internasjonal gruppe for de som har hatt hjernehinnebetennelse)

I

For oss med immunsvikt

West syndrom /infantile spasmer Norge

Iktyosemamma – Spre Kunnskap Om Diagnosen Sammen Med Meg!

Pårørende til barn og unge med inkontinens

Idiopatisk Intrakraniell Hypertensjon, Norge

K

Knappengruppa

Klumpfot

Kennedys Disease (internasjonal)

Den norske gruppen for foreldre til barn med kreft er hemmelig og ikke mulig å finne på Facebook, men Barnekreftforeningen kan sikkert kontaktes for å bli lagt til i gruppa.

L

Barn med lavt stoffskifte

Barn med lymfødem

Foreldre til barn med barneleddgikt

LCHAD – Norge

Leppe- og ganespalte

Leppe- og ganespalte, søstergruppe

Norsk lupusgruppe

Limb Girdle Muskeldystrofi – Norway

BRIC, PFIC and other rare liver diseases (internasjonal)

Lysinuric protein intolerance support group (internasjonal)

M

Mowat Wilson Syndrom – Norge

Foreldre til barn med bronkomalasi, trakeomalasi & laryngomalasi

For oss som har barn med migrene

ME- myalgisk encefalopati/CFS(Norge)-for de med ME-diagnose/under utredning

Pårørende til ME-syke barn

ME-foreldrene

MS-venner

Moyamoya Barn i Norge

Moyamoya Disease (Rare Brain Disease) (internasjonal)

MELAS Rare Disease (internasjonal)

Gruppen for foreldre til barn med muskelsykdom er hemmelig og ikke mulig å finne på Facebook, men send en melding til vårt styremedlem Jannicke Sivertsen på jannicke@lovemammaene.no for bli medlem i gruppa.

N

Foreldregruppen for nyresyke barn (OBS! Offentlig gruppe)

Kids with Nephrotic Syndrome (internasjonal)

NBAS gene – neuroblastoma amplified sequence Rare genetic syndrome (internasjonal)

Gruppe for foreldre til barn med Noonan syndrom, Costello eller CFC (Krever medlemskap i Noonanforeningen)

O

Barn med OCD- Norge

Pårørendegruppe til barn som har blitt utsatt for oksygenmangel ved fødsel/starten av livet (internasjonal)

Optic Nerve Hypoplasia and Septo Optic Dysplasia Support Group (internasjonal)

P

Primær cilie dyskinesi Norge (PCD)

Prader-Willis Syndrom – Norge

Atopisk eksem & Psoriasis barn, ungdom & voksne

Psoriasis Norge

Psoriasis: Behandling & Informasjon

Psoriasis Artritt Norge

Prematur – Lukket gruppe

Foreldre til ekstremt prematur fødte barn (Micro preemie)

Prematurforeldre

Prematurgruppe – skolebarn

Prematur Norden (OBS! Offentlig gruppe)

Pitt-Hopkins Norge

Pulmonal Hypertensjon

POTS / Dysautonomi – NORGE

PDA Norge

PKU Norge

PVL periventricular leukomalacia (internasjonal)

Pelizaeus-Merzbacher Disease (PMD) (internasjonal)

R

Rett syndrom Norge

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalus

Foreldre til barn med refluks/reflux

S

Foreldre til Barn med Stomi & reservoar

NORILCOs Foreldregruppe

Foreldre til barn med sjeldne genfeil

Skolioseforeldre

Spinal muskelatrofi (SMA) Norge

Silver-Russels syndrom, Norge

Sotos syndrom i Norge

Barn med spisevegring

Spesifikke Språkvansker (ssv)

Gruppe for foreldre til barn med synsnedsettelser

Skolevegring / Ufrivillig Skolefravær – Foreldre

Skolevegring / Ufrivillig Skolefravær- foresatte og fagfolk

Barn og unge med Selektiv mutisme

Norsk støttegruppe for stramt tungebånd

Sjøgrens syndrom

Parents of Kids with Schizophrenia (internasjonal)

T

Tracheostomi Norge

Foreldre til barn med tourette syndrom

Å leve med TPN

Tilknytningsforstyrrelse Norge

Foreldre til adopterte barn med tilknytningsforstyrrelse

U

Ulcerøs Kolitt/Morbus Crohn – Norge

Urea Cycle Disorders Worldwide (internasjonal)

V

Barn som bruker veksthormoner

Velo Cardio Facial Syndrom Norge

W

West syndrom /infantile spasmer Norge

Williams Syndrom – spørsmål/svar, råd/tips

Ø

Ørebarn

Øvrige grupper / generelle grupper

Foreldre med alvorlige syke barn

Hjelpestønad og Grunnstønad

Vi som har et barn for lite

Kommunale ytelser – Omsorgsstønad, avlastning/støttekontakt og hjelpemidler

Kampen for foreldres rettigheter

For oss engleforeldre!

Foreldre til barn med spesielle behov

En gruppe for foreldre som har mistet et barn i tenårene ++

Somaliske foreldre med barn med spesielle behov

Mamma til barn med 16p11.2 mikrodelesjon/duplisjon i Norge/Sverige/Danmark

Hellp, preeklampsi og eklampsi. (svangerskapsforgiftning)

Besteforeldre til barnebarn med spesielle behov

Parent of kids with ECHS1D (internasjonal)

Det finnes også  en gruppe for barn som er preterminale eller terminale, men den er hemmelig og ikke mulig å søke opp på Facebook. Kontakt oss på post@lovemammaene.no så kan en av våre medlemmer med palliative barn gi dere mer info.

Grupper for utstyr, tips og erfaringsutveksling

Kjøp, salg og gi bort – utstyr for barn & unge med funksjonsnedsettelser

Prematur – Kjøp og salg / gies bort

Tubie Fashion (pads til knapp og trach)

Knotteklær-til barn med andre og spesielle behov

Tips og råd om hjelpemidler til barn med Down Syndrom

Ressursgruppe tilrettelagt hjem

Barn med peg (pads til knapp)

Elis idébank – gratis språkmateriell

Lappebehandling og barn med briller – Motivasjonstips og erfaringer

Hverdagsglede med tegn – tegn til tale, babytegn, tegnspråk

Boardmaker – Dagligspråk – Tegn til tale – GuK

Norsk Tegnspråk For Nybegynnere

Tegnutveksling og -diskusjon

Tegnspråksnutter

Lokale grupper

Foreldre til Barn med spesielle behov i Arendal kommune

Foreldre Til Barn Med Særskilte Behov I Bjørnafjorden Kommune

Vi som har barn med spesielle behov -Elverum

Barn med spesielle behov Fræna og Eide (Hustadvika)

Vi som har barn med spesielle behov i Finnmark

Vi som har små, store eller voksne barn med spesielle behov – Gjøvik/omegn

Foreldregruppe for barn /ungdom med spesielle behov Hammerfest

Nettverksgruppa i Horten, for foreldre med barn som har spesielle behov

Barn Med Spesielle Behov Løten Og Omegn

Mødretreff for mødre til barn med spesielle behov, Nedre Glomma

Gruppen For Foreldre Med Barn Med Spesielle Behov I Nord-Aurdal kommune

Pårørende og vergegruppe for mennesker med spesielle behov i Nord Fron

Prematur ROGALAND

Foreldregruppe for barn/personer med funksjonshemminger i Råde Kommune

Foreldre til barn med spesielle behov i Sandefjord

Barn med særskilt behov Skien 2020

Støttegruppe for foreldre av barn med Skolevegring Sola Stavanger

Barn med spesielle behov i Sørum

Barn med diabetes og deres foreldre, Østfold

Foreldre/pårørende For Barn Med Spesielle Behov, på Øvre Romeriket

Foreldreforening Spesifikke Språkvansker Østlandet

Foreldregruppen for døve i Oslo/Akershus

Tips oss om andre støttegrupper: post@lovemammaene.no

Rull til toppen