Søk
Lukk denne søkeboksen.

ENKLERE Å SØKE HJELPESTØNAD

hjelpestønad, nav, løvemammaene, alvorlig syke barn

Gledelige nyheter fra NAV! 
Nå kan utbetalingen av grunn- og hjelpestønad endelig gå inn på foreldrenes kontonummer. Tidligere har det vært et krav at stønaden går inn på en konto i barnets navn, noe som har vært ekstremt tungvint for mange.

Dette har vi diskutert i NAV Brukerpanel, som Løvemammaene er en del av, og det har vært stor enighet rundt det lite brukervennlige kravet om at stønaden måtte gå inn på barnets kontonummer.

Små endringer, men til stor lettelse for mange – hurra!

Les mer om hjelpestønad og tips til søknad her.

Informasjon og råd i forbindelse med søknad om grunnstønad finner dere her.

Her kan dere forøvrig lese oppdatert tekst om endringen på NAV sine sider og i Lovdata.

Søk