Søk
Lukk denne søkeboksen.

VILLEDENDE VEILEDER

Ny nasjonal veileder for Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier, herunder barnekoordinator, ble publisert den 15.09.22. Den har vi i Løvemammaene ventet lenge på, og det har også mange andre kommuner, instanser og organisasjoner. Nå er den her.

Dessverre var det tilnærmet en eneste stor skuffelse å lese gjennom den nye veilederen.

Samarbeid og samhandling handler om å få til å virke sammen. Barnekoordinatorrollen handler om å få til et arbeid som faktisk avlaster foreldre med alt det arbeidet som legges ned i koordinering rundt barn med sykdom og funksjonsvariasjoner. Da trengs riktige og nok verktøy, kunnskap og kompetanse, beslutningsmyndighet m.m.

At barn og unges medvirkningsrett holdes høyt i veilederen roper vi hurra for, men det er vel også det eneste.

Skal veilederen være et kart som fungerer, må den kunne beskrive terrenget det gjelder for. Løvemammaene er derfor alvorlig bekymret for manglene i veilederen som handler om:

  • Barn og unge med alvorlige, sammensatte og krevende tilstander.
  • Casebeskrivelser som viser mangfold i kompleksitet av oppfølging.
  • Mangfold innenfor rekkevidden av situasjoner som vurderes som akkurat innenfor eller utenfor retten til barnekoordinator.
  • Eksemplifisering av hvordan kommunen skal forholde seg til avgjørelser av behov der situasjonen kjennetegnes av å være uavklart.
  • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste. Det ligger et særlig ansvar på kommunen å tilrettelegge for at barn og ungdom som har vært innlagt lenge får komme hjem når det er mulig, med nødvendig oppfølging.
  • Samarbeidsplikt og samordning, eventuelt barnekoordinator ved alvorlig skolefravær.
  • Hvordan ivaretas et samordningsansvar eller en barnekoordinatorrolle, om sikrer en viss kvalitet der det er konfliktnivå mellom tjenesteinstanser og familier.

Fine formuleringer om bedre velferdstjenester, kommunale enheter som koordinerer koordinering og barnekoordinatorer som ikke tildeles tid eller ressurser til å faktisk utgjøre den forskjellen for familiene som lovendringen tar seg mål av å gjøre, gir ingen familier en bedre hverdag der ting virker sammen.

Dette kan ikke forbli det endelige resultatet. Løvemammaene kommer til å arbeide knallhardt med vår høringsuttalelse til veilederen! For visjonene til direktoratene på Workshop på Gardermoen i vår er langt ifra resultatet de publiserte i går.

Her kan dere lese om vår deltakelse på workshop’en tidligere i år:

VIL DET VIRKE FOR DEM DET SKAL VIRKE FOR?
Søk