Søk
Lukk denne søkeboksen.

barnepalliasjon

Et hjertevarmt Bære Sammen-oppdrag

En av de siste turene for Bære Sammen før sommeren gikk til Stange kommune  på Innlandet og til Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter. Dette var en avtale helt utenom det vanlige, men absolutt en bokstavelig talt hjertevarm tur.  For prosjektleder Eline Grelland Røkholt reiste for å hente telysholder-hjerter som Bære Sammen har bestilt. Disse har vi […]

Et hjertevarmt Bære Sammen-oppdrag Les mer "

Om å forstå små barns sorg 

Forsker Ingrid Johnsen Hogstad (Høgskolen i Molde) og Bære Sammen sin prosjektleder Eline Grelland Røkholt har skrevet denne vitenskapelige artikkelen om små barn og sorg. Den handler om hvordan barnehageansatte forstår små barn sine uttrykk for sorg, og hvordan de møter disse barna. Gis små barn mulighet til å få sørge, eller til å gjøre

Om å forstå små barns sorg  Les mer "

Foredrag i Vesterålen

Løvemammaene var invitert til Sortland i Vesterålen for å prate om pårørendeperspektivet, søsken og barnepalliasjonslivet. Det var vår styreleder Bettina som holdt foredrag for sosionomer, vernepleiere, barnehage- og skoleansatte og barnevernspedagoger tilknyttet FO Sortland. Bettina snakket om både foreldre- og søskenperspektiv, hvordan familier kan oppleve krise etter krise gjennom et barneliv, men får ingen eller

Foredrag i Vesterålen Les mer "

Bære Sammen i møte med CHIP

Bære Sammen var i møte med forskningsnettverket CHIP for å diskutere forskning på barnepalliasjon. CHIP (Children In Palliative Care) er et tverrfaglig forskningsnettverk forankret ved OsloMet. Nettverket har medlemmer fra klinisk praksis, høyere utdanning, forskning og brukerrepresentanter. I tillegg er nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet CHIP og i de ulike prosjektene. Det pågår nå, i

Bære Sammen i møte med CHIP Les mer "

Bære sammen i møte med PALBU Vestre Viken HF Drammen sykehus 

Bære sammen har vært i dialogmøte med sykepleiere fra palliativt team for barn og unge (PALBU) på Drammen sykehus. Fra Bære sammen stilte prosjektleder Eline Grelland Røkholt, Anne Kristine Risvand Myrseth og Bodil Barslund. Det ble et langt og innholdsrikt møte på 2,5 timer. Temaene som ble tatt opp var erfaringer med familier som følges opp

Bære sammen i møte med PALBU Vestre Viken HF Drammen sykehus  Les mer "

Bære Sammen i vakre Nordland  

Denne uken brakte oppfølging gjennom Bære Sammen oss til vakre omgivelser i Sandnessjøen. Fra hjelpetjenesten har Nina Bakkefjord og Eline Grelland Røkholt hatt travle dager med foredrag og hjemmebesøk.   Dagene ble avsluttet med halvdags fagdag for kommunalt ansatte fra fire ulike kommuner. Fokuset for denne dagen var å gi innsikt i livet med et alvorlig

Bære Sammen i vakre Nordland   Les mer "

Foredrag for studenter ved linjeforeningen FRESK ved NTNU Campus Gjøvik  

I rekken av veldig hyggelige foredrag og besøk ved ulike studentcampus var turen kommet til linjeforeningen FRESK på NTNU Campus Gjøvik. Campusen har flere helsefaglige utdanninger, og de ønsket seg foredrag rettet mot fremtidens helsearbeidere. Det heier vi på!  Prosjektleder for Bære sammen Eline Grelland Røkholt og styremedlem Hanne Svensrud holdt foredrag for studentene. Foredraget til Eline

Foredrag for studenter ved linjeforeningen FRESK ved NTNU Campus Gjøvik   Les mer "

Bioingeniørdagen 2024

Gjennom flere år har Løvemammaene hatt et godt samarbeid med NITO Bioingeniørfaglig institutt, et samarbeid vi setter stor pris på. På den internasjonale bioingeniørdagen 15. april resulterte samarbeidet vårt i at tre flotte bioingeniører markerte dagen på vår Snapchat-kanal, mens vår styreleder Bettina Lindgren holdt foredrag på NITO BFIs markering på OsloMet. Både snapdagen til

Bioingeniørdagen 2024 Les mer "

Foredrag om kultursensitivitet og palliasjon 

Rania Al-Nahi fra Løvemammaenes hjelpetjeneste var på Nordlandssykehuset i Bodø og holdt et innlegg under den første kursdagen «Livskvalitet ved alvorlig sykdom-palliasjon».   Innlegget hennes handlet om å møte det som er annerledes med perspektiver fra islamsk omsorgspraksis, kultur og kultursensitivitet rettet mot palliasjon i både voksen – og barneperspektivet. Det er et fagfelt som helsepersonell

Foredrag om kultursensitivitet og palliasjon  Les mer "

Foredrag i Nord-Norge

Gjennom tilskuddsmidler fra både Helse Nord og Helsedirektoratet har Løvemammaene og Bære Sammen hatt mulighet til å reise til Bodø for å formidle pårørendeperspektivet i på ulike måter for studenter og helsepersonell. Først ut var radiologisk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø, som hadde invitert Løvemammaene til å holde foredrag om tvangsbruk mot barn. På internundervisningen denne

Foredrag i Nord-Norge Les mer "

Søk