barn med funksjonsvariasjon

STORD KOMMUNE HAR FJERNET ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS

Løvemammaene region Vest har i dag fulgt med på Stord kommune sin direktesending fra kommunestyret, der representant Geir Angeltveit fra Stord Venstre holdt en interpellasjon om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis, etter at Løvemammaene sendte anmodning før jul. Etter dialog med Geir noen uker i forkant, ventet regionslaget i spenning på resultatet. Det var derfor …

STORD KOMMUNE HAR FJERNET ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »

MØTE MED NORGES TAXIFORBUND

I dag hadde Løvemammaene et hyggelig og produktivt møte med Norges Taxiforbund. Det var Reidun Wehus fra Ung voksen-komiteen vår og styreleder Bettina Lindgren som deltok i møtet. Formålet med møtet var dialog rundt behovene hos barn og unge som er passasjerer, deres pårørende og sjåfører. Norges taxiforbund er et framoverlent forbund som har tatt …

MØTE MED NORGES TAXIFORBUND Les mer »

LØVEMAMMAENE I PANELSAMTALE OM HJEMMEVEILEDNING

Bente Berg var til stede på frokostseminar på Oslo rådhus 15.02.23, da Bydel Søndre Nordstrand presenterte prosjektet Hjemmeveiledning. Hjemmeveiledning er et lavterskeltilbud for familier som har barn med ulike funksjonsvariasjoner. Veilederen kommer hjem til familiene og de har en helhetlig tilnærming. Tjenesten skal ansette fagpersoner med bred kompetanse: Målet med frokostseminaret var at flere bydeler …

LØVEMAMMAENE I PANELSAMTALE OM HJEMMEVEILEDNING Les mer »

FOREDRAG FOR SYKEPLEIERSTUDENTER I STAVANGER

Universitetet i Stavanger inviterte Løvemammaene til å formidle foreldreperspektivet for sine sykepleierstudenter.  I dag hadde Nina Herigstad et lite foredrag for andre års sykepleier studenter ved Universitetet i Stavange (UiS). Hun snakket om hva som er viktig for foreldre og familien når en møter sykepleiere. I starten av en sykdom vil foreldre gjerne være «passasjerer», …

FOREDRAG FOR SYKEPLEIERSTUDENTER I STAVANGER Les mer »

MOLDE KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS

Løvemammaene Midt fikk i dag den gode nyheten om at Molde kommune endelig fjerner den diskriminerende aldersgrensen for ledsagerbevis. Etter å ha sendt anmodning i oktober 2022 og deretter purring før jul, kom svaret nå i februar. De har allerede endret informasjonen om dette på sine nettsider. Nå kan alle Moldensere med behov for ledsager, …

MOLDE KOMMUNE FJERNER ALDERSGRENSEN FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »

DET ER UMULIG Å «MESTRE», NÅR VILKÅRENE FOR Å MESTRE ER FULLSTENDIG FRAVÆRENDE.

Løvemammaene har levert skriftlig høringsinnspill til representantforslaget om en opptrappingsplan for habilitering og nasjonal modell for veiledning i hjemmet. Les hele høringsinnspillet vårt nedenfor. Høringsinnspill fra Løvemammaene Gjelder: Dokument 8:103 S (2022-2023).Representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og nasjonal modell for veiledning i hjemmet. Forslag 1 Løvemammaene støtter dette forslaget. Det er behov for en …

DET ER UMULIG Å «MESTRE», NÅR VILKÅRENE FOR Å MESTRE ER FULLSTENDIG FRAVÆRENDE. Les mer »

FORELDRESAMLING PÅ HAUKELAND I BERGEN

I kveld var det foreldresamling på Lærings- og mestringssenteret ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Det var 50 påmeldte foreldre. Løvemammaenes foreldresamlinger handler om å få informasjon om rettigheter, hvordan å ivareta søsken og parforhold, samt det å kunne komme et sted for å møte andre i lignende situasjon som seg selv. Et fellesskap. Det er …

FORELDRESAMLING PÅ HAUKELAND I BERGEN Les mer »

NYE RETNINGSLINJER FOR LEDSAGERBEVIS

Endelig har de nye retningslinjene fra Bufdir for ledsagerbevis kommet. De nye retningslinjene går bort fra aldersgrense på ledsagerbevis. Nå håper Løvemammaene at de resterende kommunene i Norge – som tidligere også har mottatt vår anmodning om å fjerne aldersgrensen og ikke enda har gjort det – vil gjøre det snarlig. Løvemammaene har jobbet knallhardt …

NYE RETNINGSLINJER FOR LEDSAGERBEVIS Les mer »

FOREDRAG FOR KIRURGISK AVD. FOR BARN PÅ RIKSHOSPITALET

I dag var Løvemammaene på Rikshospitalet og Kirurgisk avdeling for barn (KAB-enhetene) for å holde foredrag om livet med sykt barn sett fra et pårørendeperspektiv. Det var vår styreleder Bettina Lindgren og nestleder Elin Gunnarsson, som begge har barn som har tilbrakt mye tid på de ulike KAB’ene, som representerte organisasjonen. Foredraget tok for seg …

FOREDRAG FOR KIRURGISK AVD. FOR BARN PÅ RIKSHOSPITALET Les mer »

INNSPILL TIL NY KULTURSTRATEGI FOR KULTURFRIVILLIGHET

Løvemammaene har levert skriftlig høringsinnspill til den nye kulturstrategien for kulturfrivillighet. Vårt mål med innspillet er å formidle det viktige barne- og pårørendeperspektivet når man har barn og unge i familien som har en sykdom og/eller funksjonsvariasjon. Strategien skal omhandle virkemidler og tiltak for en nasjonal politikk for kulturfrivillighet der både staten, fylkeskommunene og kommunene …

INNSPILL TIL NY KULTURSTRATEGI FOR KULTURFRIVILLIGHET Les mer »