Søk
Lukk denne søkeboksen.

ous

Møte ang. ambulante palliative team

Bære sammen, representert av Nina Bakkefjord, Anne Kristine Risvand Myrseth og Nina Herigstad, har vært i møte med Tonje Hov Grønli. Hun er prosjektleder for å utrede en mulig innretning av ambulante palliative team i Oslo, noe vi i Løvemammaene var tydelig på at det virkelig er behov for.  Nina Bakkefjord gjennomgikk viktige tall og […]

Møte ang. ambulante palliative team Les mer "

Bære sammen i møte ang. ambulante palliative team i Oslo

Bære sammen, representert av Nina Bakkefjord, Anne Kristine Risvand Myrseth og Nina Herigstad, har vært i møte med Tonje Hov Grønli. Hun er prosjektleder for å utrede en mulig innretning av ambulante palliative team i Oslo, noe vi i Løvemammaene var tydelig på at det virkelig er behov for.   Nina Bakkefjord gjennomgikk viktige tall og

Bære sammen i møte ang. ambulante palliative team i Oslo Les mer "

Fagdag om barn for sykepleiestudenter

NSF Student og Løvemammaene har gjennom godt samarbeid og dialog med utdanningsinstitusjoner i Oslo-området, planlagt og utviklet en egen fagdag om barn for sykepleiestudenter. Dette har vi sett veldig frem til å gjennomføre! Fagdagen tar for seg nyfødtintensiv, foreldreperspektivet (å være pårørende til sykt barn), tvangsbruk mot barn i helsevesenet, barn (herunder søsken) som pårørende,

Fagdag om barn for sykepleiestudenter Les mer "

Foredrag for kirurgisk avd. for barn på Rikshospitalet

I dag var Løvemammaene på Rikshospitalet og Kirurgisk avdeling for barn (KAB-enhetene) for å holde foredrag om livet med sykt barn sett fra et pårørendeperspektiv. Det var vår styreleder Bettina Lindgren og nestleder Elin Gunnarsson, som begge har barn som har tilbrakt mye tid på de ulike KAB’ene, som representerte organisasjonen. Foredraget tok for seg

Foredrag for kirurgisk avd. for barn på Rikshospitalet Les mer "

LØVEMAMMAENE SA KLART IFRA I HØRING OM HELIKOPTERPLATTFORM

Løvemammaene deltok på muntlig høring i helse- og sosialutvalget om midlertidig helikopterlandingsplass på Rikshospitalet. Vårt styremedlem Karoline Myrland Hagen deltok på vegne av organisasjonen. I løpet av våre 5 minutter med taletid fikk Karoline ytret bekymring knyttet til planene om å bygge en ny helikopterplattform rett ved (vegg-i-vegg) med barneavdelingen og spesielt nyfødtintensiv. Hun brukte

LØVEMAMMAENE SA KLART IFRA I HØRING OM HELIKOPTERPLATTFORM Les mer "

KLAGE PÅ HELIKOPTERPLATTFORMEN VED RIKSHOSPITALET

Løvemammaene har levert klage på innvilget rammetillatelse til etablering av helikopterplattform utenfor barneavdelingene og nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet. Dere kan lese hele klagen vår nedenfor. Klage på vedtak om innvilget rammetillatelse. Saksnummer: 202207445 – 21 Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og

KLAGE PÅ HELIKOPTERPLATTFORMEN VED RIKSHOSPITALET Les mer "

BÆRE SAMMEN OG BARNEPALLIASJONS-KONFERANSEN

Over to dager har årets Barnepalliasjonskonferanse i regi av Fagfokus blitt gjennomført med 370 deltakere fysisk og digitalt. Nina Bakkefjord holdt innlegg om Løvemammaenes hjelpetjeneste første dagen, og Eline Grelland Røkholt holdt avslutningsforedraget om sorg den andre dagen. Den årlige Barnepalliasjonskonferansen er en viktig arena for kunnskapsdeling og informasjon. Sentrale temaer som smertelindring, helhetlig forståelse,

BÆRE SAMMEN OG BARNEPALLIASJONS-KONFERANSEN Les mer "

FAGDAG FOR BARNEPALLIATIVE TEAM I SYKEHUS (HELSE SØR-ØST)

Løvemammaenes Barnepalliasjonkomité ved Anne Kristin Risvand Myrseth og Catharina Dørumsgard ble invitert til fagdag på Rikshospitalet. Møtet ble arrangert gjennom en kombinasjon av digitalt og fysisk oppmøte. Alle barne- og ungdomsklinikker i Helse Sør-Øst var representert og det var også gjester fra de barnepalliative teamene ved St. Olavs Hospital og Bodø sykehus.Hovedtemaet for møtet var

FAGDAG FOR BARNEPALLIATIVE TEAM I SYKEHUS (HELSE SØR-ØST) Les mer "

BARNEPALLIASJONS-KONFERANSEN 2021

Løvemammaene var invitert til å bidra på årets Barnepalliasjonskonferanse, som ble avholdt den 22.-23. mars. Konferansen ble i år digital, og arrangert av Fagfokus isamarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus. Formålet med konferansen var å sette fokus på det palliative tilbudet for barn og unge, og hva som

BARNEPALLIASJONS-KONFERANSEN 2021 Les mer "

Søk