Søk
Lukk denne søkeboksen.

transport

Høringsinnspill ang. endringer i pasientreiseforskriften

Løvemammaene har levert høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet til forslag om endringer i pasientreiseforskriften. Les innspillet i sin helhet under. Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner forstøtte, frihet og likestilling til hele familien. Organisasjonen er voksende og har nå 6300 medlemmer.Løvemammaene […]

Høringsinnspill ang. endringer i pasientreiseforskriften Les mer "

Anmodning om å fjerne aldersgrensen for TT-kort

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest har i dag sendt ut to brev til fylkeskommunene Vestland og Rogaland. Brevene inneholder anmodninger om å fjerne aldersgrensen for TT-kort i de respektive fylkene. Tilrettelagt transport (TT-kort) er et tilbud om alternativ transport for personer som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av sykdom eller funksjonshindring. Det er fylkeskommunen som

Anmodning om å fjerne aldersgrensen for TT-kort Les mer "

Grunnstønad Søknad NAV Sykdom

Grunnstønad

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som skal dekke opp for ekstra utgifter man har pga. sykdom, skade eller andre funksjonsvariasjon som friske personer ikke har. Det må være løpende utgifter, altså utgifter man har hver måned, og behovet må være varig. Det kan være på grunn av kosthold (f.eks. dersom man har cøliaki og

Grunnstønad Les mer "

Bil Bevis HC Parkering

Parkeringstillatelse (HC-bevis)

Du kan søke parkeringstillatelse (HC-bevis) til bil dersom barnet ditt har en sykdom eller funksjonsvariasjon.  Parkeringsbevis gjelder ikke bare rullestolbrukere! I tillegg til å ikke kunne gå for egen maskin, kvalifiserer man også dersom man har nedsatt utholdenhet, begrenset gangfunksjon, eller har psykiske utfordringer. Eksempel på ovennevnte kan være lungesykdom, hjertesykdom, autisme, tarmsykdom mv. Det

Parkeringstillatelse (HC-bevis) Les mer "

Tilrettelagt skoleskyss

Skoleelever kan ha rett til gratis skyss til skolen, enten ved ordinær offentlig transport eller ved taxi. Har eleven sykdom og/eller funksjonsvariasjon så kan en ha rett til individuelt tilrettelagt skoleskyss. Denne rettigheten er hjemlet i Opplæringsloven § 7-3. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Eleven skal tilbys skyss ut fra timeplanen, og eleven og foreldre avtaler faste

Tilrettelagt skoleskyss Les mer "

tt-kort, transport, taxi

TT-kort

TT-kort (tilrettelagt transport) er et tilbud til personer med sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport. Det betyr at med TT-kort kan du få alternativ transport (taxi).  Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-kort. Fylkeskommunen har, på lik linje som for lokal kollektivtrafikk, også ansvar over tilrettelegging for personer

TT-kort Les mer "

Møte med Norges Taxiforbund

I dag hadde Løvemammaene et hyggelig og produktivt møte med Norges Taxiforbund. Det var Reidun Wehus fra Ung voksen-komiteen vår og styreleder Bettina Lindgren som deltok i møtet. Formålet med møtet var dialog rundt behovene hos barn og unge som er passasjerer, deres pårørende og sjåfører. Norges taxiforbund er et framoverlent forbund som har tatt

Møte med Norges Taxiforbund Les mer "

Søk