Søk
Lukk denne søkeboksen.

Senja kommune har lyttet til Løvemammaene Nord!

Etter tips fra flere av våre medlemmer i flere regioner, har Løvemammaene i det siste jobbet med ledsagerbillett på kino. De fleste kinoer tilbyr ikke dette på internett eller i app, slik som de ordinære billettene. Løvemammaenes regionslag Nord har sendt henvendelse til flere kinoer i regionen, og Senja kommune er først ut med å lytte til og etterkomme vår forespørsel. Hurra!

Mange kinoer praktiserer løsninger som at man må ringe eller ta kontakt på e-post for å kjøpe ledsagerbillett, for senere å løse ut disse over disk. Dette faller ikke under den ordinære løsningen som funksjonsfriske uten behov for ledsager kan benytte seg av. Dette mener vi i Løvemammaene er diskriminering, og det faller inn under Lov om likestilling og forbud mot å diskriminere. Blant annet står det i loven at mennesker med funksjonsvariasjon skal ha rett til den ordinære løsningen, så lenge det er praktisk mulig å få til. Løvemammaene mener dette er en enkel sak å ordne, slik at mennesker med funksjonsvariasjon også har den ordinære løsningen tilgjengelig.

Derfor er det utrolig bra at Senja kommune når har gått foran som et godt eksempel på at det både er mulig og uproblematisk. En skikkelig gladnyhet fra Nord-Norge denne fredagen! Nedenfor kan dere lese både brevet og svaret.

Slik ser det nå ut når man skal bestille kino med ledagerbevis:

Under kan dere lese brevet som regionslaget vårt i Nord har sendt ut.

Hei.

Jeg er nestleder i Løvemammaene Nords regionslag. Vi får mange henvendelser fra medlemmene våre vedrørende deres praktisering av kjøp av billett for ledsager. Jeg har forsøkt å lese litt på nettsiden deres, men den var ganske mangelfull angående ledsagerbillett og mennesker med funksjonsvariasjon. Jeg har likevel hørt at dere ikke praktiserer å selge ledsagerbillett over nett/app (og sjekket det i billettsystemet deres). Jeg håper vi sammen kan få til en snarlig løsning. 

Hvis man skal bestille billett for ledsager, må man altså ta kontakt med dere direkte i disk. Allerede her diskriminerer vi mennesker med funksjonsvariasjon bort fra den ordinære løsningen. Dette er regulert i loven, og skal ikke skje. Det står allerede beskrevet i §1 i lovens formål, i lov om likestilling og forbud mot diskriminering – men det havner også under flere andre paragrafer i loven. 

Mennesker med funksjonsvariasjon skal ha tilgang til den ordinære løsningen så langt det er mulig, og ikke en annen løsning fordi man har en funksjonsvariasjon. I dette tilfellet med kjøp av billett for ledsager er det helt åpenbart at mennesker med funksjonsvariasjon har en annen løsning enn den ordinære hos deres kino. Det mener vi i Løvemammaene er en enkel sak å fikse – og vi har vært i kontakt med flere kinoer som har ledsagerbillett tilgjengelig for kjøp på nett og/eller i app. 

Hos dere må man altså ta fysisk eller telefonisk kontakt. Likevel må man senere fremvise gyldig ledsagerbevis over disk. Altså, man må først bestille – og deretter dokumentere. Jeg regner med at alle som kjøper ordinær billett på nett eller i app må fremvise gyldig billett i billettkontroll før de kan gå inn i kinosalen? Altså bestille ordinær billett og deretter dokumentere. Dette mener vi er løsningen for ledsager-billett også. Ledsager må uansett fremvise gyldig ledsagerbevis over disk hos dere, på likt som alle med ordinær billett må fremvise billett for å få tilgang til kinosalen. 

Forslag til løsning: Legg ledsagerbillett tilgjengelig på nettsiden slik at man kan bestille billett der. Kontroller ledsagerbevis på likt som det kontrolleres gyldig ordinær billett i billettkontroll for å få komme inn i kinosalen.  

Håper på snarlig svar!

Med vennlig hilsen
Karoline S. Hansen, nestleder Løvemammaene Nord

Og her kan dere lese svaret:

Hei Karoline!

Vi har hatt en gjennomgang av din henvendelse, og sett igjennom hvordan vi kan imøtekomme de ønskene som du kommer med i din epost til oss.

Vi er enige i at mennesker med funksjonsvariasjon ikke har den samme tilgjengeligheten på kjøp av billetter over nett som øvrig publikum. Selv om vi har hatt en løsning der ledsagere har kunnet ringe og reservere billetter, så ser vi at denne ikke er god nok.

Vi har derfor gjort følgende endringer her hos oss;

  • Det er nå mulighet å «kjøpe» ledsagerbilletter på nett hos oss (begrenset til maks 2 per kjøp)
  • Vi har åpnet rullestolsetene for salg på nett. Det vil komme opp en pop-up med teksten «du er i ferd med å kjøpe et rullestol-sete» om du velger disse billettene.

Jeg ønsker å takke deg for at du tok kontakt med oss, og for at du på en veldig god måte beskrev utfordringene som mennesker med funksjonsvariasjon møter hos oss. Det fikk oss til å se på saken med nye øyne, og det fikk oss til å prøve ut nye måter å praktisere salg av billetter på – slik at dette hensyntar så mange som mulig 😊

Ha en fin dag!

Mvh

Kay Erling Ludvigsen | Kinosjef
Kultur og idrett

Søk