Søk
Lukk denne søkeboksen.

sorg

Foredrag i Bodø

Tirsdag denne uken var prosjektleder i Bære Sammen, Eline Grelland Røkholt, og styreleder Bettina Lindgren på to ulike oppdrag i Bodø. Bettina holdt et 2 timers langt foredrag for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger i anledning FO Nordlands markering av den internasjonale sosialarbeiderdagen. Hun snakket om både foreldre- og søskenperspektiv, hvordan familier kan oppleve krise etter […]

Foredrag i Bodø Les mer "

Kultursensitivitet i møte med minoritetsfamilier

Rania Al-Nahi fra Løvemammaenes hjelpetjeneste underviste i tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon på OsloMet. Tema for undervisningen var religion- og kultursensitivitet i møte med minoritetsfamilier. Rania peker på at det viktig med en viss forståelse for den doble minoritetsutfordringen mange familier opplever i møte med helse- og omsorgstjenester. Det kan være språkbarrierer der språkutfordringer gir begrenset

Kultursensitivitet i møte med minoritetsfamilier Les mer "

Bære sammen i møte ang. ambulante palliative team i Oslo

Bære sammen, representert av Nina Bakkefjord, Anne Kristine Risvand Myrseth og Nina Herigstad, har vært i møte med Tonje Hov Grønli. Hun er prosjektleder for å utrede en mulig innretning av ambulante palliative team i Oslo, noe vi i Løvemammaene var tydelig på at det virkelig er behov for.   Nina Bakkefjord gjennomgikk viktige tall og

Bære sammen i møte ang. ambulante palliative team i Oslo Les mer "

Fagdag om barn for sykepleiestudenter

NSF Student og Løvemammaene har gjennom godt samarbeid og dialog med utdanningsinstitusjoner i Oslo-området, planlagt og utviklet en egen fagdag om barn for sykepleiestudenter. Dette har vi sett veldig frem til å gjennomføre! Fagdagen tar for seg nyfødtintensiv, foreldreperspektivet (å være pårørende til sykt barn), tvangsbruk mot barn i helsevesenet, barn (herunder søsken) som pårørende,

Fagdag om barn for sykepleiestudenter Les mer "

Foredrag om samtaler i barnepalliasjonslivet 

Når barnepalliasjonslivets mål om et så godt liv som mulig, skal byttes ut med målet om en så god død som mulig. Hvordan setter vi ord på samtaler med både foreldre og berørte søsken. Dette var temaet for foredraget der prosjektleder for Bære sammen, Eline Grelland Røkholt, var invitert til å holde på fagdagen «Når

Foredrag om samtaler i barnepalliasjonslivet  Les mer "

Foredrag om oppfølging av barn i sorg og krise 

Tirsdag var prosjektleder for Bære sammen Eline Grelland Røkholt invitert til å holde foredrag ved Madlamark skole i Stavanger. Foredraget handlet om oppfølging av barn og unge som lever med alvorlig sykdom, livskriser eller mister noen i nær familie.   De fremmøtte fikk en kveld med fokus på nyere forståelse av sorg og sorgteori, forventninger om

Foredrag om oppfølging av barn i sorg og krise  Les mer "

Foredrag for barsel- og barnepleierstudenter på Fagskolen i Agder

I dag var Løvemammaene invitert til å holde foredrag for studenter ved barsel- og barnepleierutdanningen på Fagskolen i Agder. Det var et ønske om å fortelle litt om Løvemammaene og dele erfaringer fra livet med sykt barn og pårørendeperspektivet. Det var Bettina Lindgren, styreleder, som holdt foredraget. Hun fortalte om Løvemammaenes arbeid, både interessepolitisk og

Foredrag for barsel- og barnepleierstudenter på Fagskolen i Agder Les mer "

Foredrag for barsel- og barnepleierutdanningen

14. desember i år dro vårt sentralstyremedlem Marianne Lium til Levanger. Der holdt hun et foredrag for de som går barsel- og barnepleierutdanningen ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, avd. Levanger.   Marianne snakket om hvordan det er å bli en løvemamma, om følelser og tanker man sitter med når dagene med en nyfødt blir usikker og hvor

Foredrag for barsel- og barnepleierutdanningen Les mer "

Sorgpermisjon

Løvemammaene har sendt inn høringsvar til Stortinget ang. behovet for sorgpermisjon til foreldre som har mistet barn. Det er Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt Bære sammen som har skrevet høringssvaret, og Løvemammaene har i tillegg signert felles høringssvar fra Sorgstøttealliansen. Nedenfor kan dere lese høringssvaret vårt i sin helhet. Skriftlig innspill til representantforslag 45S (2023-2024) om innføring av

Sorgpermisjon Les mer "

Foredrag for ansatte i barnehager med Bære sammen  

I løpet av august måned har prosjektleder i Bære sammen Eline Grelland Røkholt holdt flere foredrag for ansatte i barnehager i tre ulike fylker, om livet med alvorlig syke barn, om tap, og om sorg og sorguttrykk hos små barn. Foredragene er som ledd i oppfølging av familier som følges gjennom Bære sammen, og til

Foredrag for ansatte i barnehager med Bære sammen   Les mer "

Søk